Εργα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

..

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

..

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

..

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ( ΠΟ.Σ.Μ.Ε.)

..

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

..

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

..

ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

..

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΔΡΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

..

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

..

ΜΕΓΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

..

Που θα μας βρείτε

maps

ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Λαρίσης 40 - Αμπελόκηποι
Τηλ.:  210-6912170, 210-6922771
fax: 210-6926105 
email:  pck@otenet.gr


logox.gif