Πιστοποιητικά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία για την διασφάλισης ποιότητας του εξαγόμενου προϊόντος ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες συμφώνα με το ISO-9001: 2008 οι οποίες εγγυώνται την ομαλή και αποτελεσματική εξέλιξη κάθε έργου. Επίσης όλα τα εκπονούμενα από το γραφείο μας έργα καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια (annual cover).

Ι. Πιστοποιητικό ISO

 

II. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Που θα μας βρείτε

maps

ΠΑΓΩΝΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Καρύστου 6 - Αμπελόκηποι
Τηλ.:  210-6912170, 210-6922771
fax: 210-6926105 
email:  pck@otenet.gr

 

logox.gif