Πτυχία

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Το γραφείο διαθέτει τρείς κατηγορίες μελετητικών πτυχίων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Ένα  πτυχίο στην Κατηγορία 08 Ε΄ τάξης Στατικές Μελέτες  ( 12 μονάδες δυναμικού ) , ένα δεύτερο  Κατηγορία 10 Α΄ τάξης Συγκοινωνιακές Μελέτες ( 3 μονάδες δυναμικού) και ένα τρίτο Κατηγορία 21 Α' τάξης Γεωτεχνικές Μελέτες (1 μονάδα δυναμικού).

Που θα μας βρείτε

maps

ΠΑΓΩΝΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Καρύστου 6 - Αμπελόκηποι
Τηλ.:  210-6912170, 210-6922771
fax: 210-6926105 
email:  pck@otenet.gr

 

logox.gif