ΓΕΦΥΡΕΣ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

__08

ΕΡΓΟ : ΓΕΦΥΡΑ Τ8 ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΚΟΥ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ
SR5A ΣΤΗ Χ.Θ. 0+447,70 & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ SR8D ΣΤΗ Χ.Θ. 0+143,60
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΕΡΡΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ /ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  : 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.667.046,74€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Περισσότερα...

Π.Α.Θ.Ε. ΤΜΗΜΑ: Κ1-Κ4 ΑΠΟ Χ.Θ. 2+890 ΕΩΣ Χ.Θ.7+310 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

G5a

 
ΕΡΓΟ: ΓΕΦΥΡΑ Γ5 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ L=235m
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΤΡΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ /ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 2001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Περισσότερα...

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΔΑ

SIDI_ARDA

 
ΕΡΓΟ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ L=636m
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΒΡΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ /ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 2001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Περισσότερα...

ΤΟΞΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥΜΠΡΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

TOUMPRHS
 
ΕΡΓΟ: ΤΟΞΟΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥΜΠΗΣ L=100m
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΕΛΦΟΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ /ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Ε.
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΑΠΡΛΙΟΣ 1971
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1972
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 51.357,30€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Περισσότερα...

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

AXLADOKAMPOS_1

 
ΕΡΓΟ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ L=280m
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ /ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ\ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 1970
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 1972
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 64.563,46€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Περισσότερα...