Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Το γραφείο μας διαθέτει ένα πολύ έμπειρο επιτελείο από μελετητές ικανό να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσει.
Η οργάνωση του εγγυάται σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό του και την διασφαλισμένη ποιότητα της παροχής ένα άριστο αποτέλεσμα για τον ΚτΕ που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίας που του προσφέρουμε είτε αυτός είναι Δημόσια Υπηρεσία  είτε ιδιώτης. 
Στο γραφείο μας απασχολούνται μόνιμα 14 πολιτικοί μηχανικοί εκ των οποίων οι 6 με εμπειρία πάνω από 20ετία σε στατικές μελέτες. Οι μηχανικοί επικουρούνται από βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό συνθέτοντας μια συμπαγή ομάδα ικανή να ανταποκριθεί άμεσα σε δύσκολα αλλά και σύνθετα έργα .   
Για υπηρεσίες οι οποίες δεν άπτονται του γνωστικού μας αντικειμένου και για παροχή υπηρεσιών άλλων κατηγοριών μελετών εξασφαλίζουμε την συνεργασία με καταξιωμένα μελετητικά γραφεία του τεχνικού χώρου, με ειδικούς επιστήμονες Έλληνες ή ξένους , με ερευνητικά κέντρα  και με αναγνωρισμένους προμηθευτές μέσω της συνεχούς επικοινωνίας που διατηρούμε με τους συναδέλφους – συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της εταιρίας.

Ι. Βιογραφικά Εταίρων

 

ΙΙ. Βιογραφικά Μόνιμων Συνεργατών

Που θα μας βρείτε

maps

ΠΑΓΩΝΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Καρύστου 6 - Αμπελόκηποι
Τηλ.:  210-6912170, 210-6922771
fax: 210-6926105 
email:  pck@otenet.gr

 

logox.gif