ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

Μάρτιος, 2021

Εκπονείταιη στατική μελέτη του συγκροτήματος κτιρίων κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείου,συνεδριακών χώρων, spa – χώρου γυμναστηρίου, υπόγειου parking, αποθηκών καιβοηθητικών χώρων συνολικής επιφάνειας περίπου 20.000 τμ στα Χανιά Κρήτης γιαλογαριασμό της εταιρίας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»