Υπηρεσίες

Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στατικών μελετών, επιβλέψεων έργων και ελέγχου στατικών μελετών τόσο για δημόσιους φορείς όσο και για εργοληπτικές εταιρίες και ιδιώτες. Στα 60 χρόνια αδιάληπτης λειτουργίας της έχει εκπονήσει έναν σημαντικό αριθμό στατικών μελετών και επιβλέψεων εντός και εκτός της χώρας ( Ιράν, Λιβύη, Μαυριτανία, Σερβία, Ιορδανια, Γκάνα). Είναι ένα από τα πρώτα γραφεία στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με τη μελέτη προεντεταμένων φορέων τόσο σε κτιριακά έργα όσο και σε τεχνικά έργα. Η εξειδίκευση που έχει αποκτήσει από τη μελέτη ειδικών έργων ( προεντεταμένων κελυφών, σιλό, υδατόπυργων, ειδικών θεμελιώσεων ) και πολύπλοκων έργων (υψηλών κτιρίων, ανηρτημένων στεγών , ειδικών μεταλλικών κτιρίων, υψηλών σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών ) το κατατάσσει μέσα στα πιο έμπειρα γραφεία του τεχνικού χώρου της χώρας μας. Πιο ειδικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι : 

I. Μελέτες 

 • Στατικές μελέτες κτιριακών έργων από οπλισμένοκαι προεντεταμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, μεταλλικές και ξύλινεςκατασκευές,
 • Στατικές μελέτες γεφυρών και γενικά τεχνικώνέργων (σήραγγες, cut & cover),  
 • Στατικές μελέτες επισκευής και ενίσχυσηςκτιριακών έργων βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
 • Στατικές μελέτες επισκευής και αναστήλωσηςπαραδοσιακών κτιρίων
 • Συγκοινωνιακές μελέτες μικρών συγκοινωνιακώνέργων
 • Εδαφοτεχνικές μελέτες.

II. Επιβλέψεις & Διαχείριση Έργων

 • Επιβλέψεις κατασκευής φέροντα οργανισμού κτιριακών έργων
 • Yποβοήθηση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
 • Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός
 • Υπηρεσίες συμβούλου έργων πολιτικού μηχανικού

III. Έλεγχος Μελετών

 • Έλεγχος μελετών κτιριακών έργων,
 • Έλεγχος μελετών τεχνικών έργων,  
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιριακών έργων
 • Σύνταξη προγράμματος ερευνητικών εργασιών
 • Σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών