Εταίροι

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
μετοχοσ-εταιροσ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
μετοχοσ-εταιροσ
ΚΙΝΑΤΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΜΕΤΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΕΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ
ΜΕΤΟΧΟΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ