Βιογραφικό - Συνεργάτες

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διπλ. Πολ. Μηχ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
MSc Προστασία Μνημείων-Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης Ε.Μ.Π.

Η Βασιλική Παναγιωτοπούλου σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά το πέρας των σπουδών εξειδικεύτηκε στην Αποκατάσταση ∆ιατηρητέων Μνημείων και Συνόλων, αποκτώντας τον αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης από το Ε.Μ.Π. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών ∆ομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά, στο εργαστήριο Θεμελιώσεων το ακαδημαϊκό έτος 2008-09. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης φοιτά στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. Από το 2021 έγινε μόνιμος συνεργάτης της εταιρίας ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ. ∆ιαθέτει μελετητικό πτυχίο Α' τάξης στη κατηγορία (08 Στατικές Μελέτες) και Α τάξης στην κατηγορία (06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες).
Ως νεότερο μέλος του γραφείου μας έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση στατικών μελετών κτιριακών έργων και έργων οδοποιίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμμετοχή της στα παρακάτω έργα :
Νέο συγκρότημα γραφείων επί της Λ. Συγγρού 97 της PANTERRA AE, Ξενοδοχείο 5 αστέρων Samia Resort & Spa στην Σάμο, Ανέγερση Συγκροτήματος Κτιρίων και Ξενοδοχείου 5* με Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης και Αποκατάσταση Μνημείου της Επενδυτικής Χανίων Α.Ε. Είναι μέλος του Τεχνικού επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.).
Κατά την επαγγελματική της πορεία έχει ασχοληθεί με μελέτες αποτύπωσης και αποκατάστασης ∆ιατηρητέων Μνημείων και Συνόλων σε σημαντικά μνημεία της UNESCO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Άγιο Όρος, Σινά, Μαυροβούνιο), καθώς και με στατικές μελέτες σύγχρονων ιδιωτικών και ∆ημόσιων κτιρίων.

Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων που αφορούν στον τομέα εξειδίκευσής της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει στις δημοσιεύσεις:
• Kourkoulis S. K., Panagiotopoulou V., Ganniari-Papageorgiou E., 'The influence of interfaces on the mechanical behaviour of restored epistyles'.
Η εργασία παρουσιάστηκε στο 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin (Monument Damage Hazards & Rehabilitation Technologies), Πάτρα, Ελλάδα, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου, 2010.
• Kourkoulis S. K., Panagiotopoulou V., Ganniari-Papageorgiou E., "The role of the fracture plane's inclination in the restoration of marble
epistyles." Journal of Cultural Heritage, Volume 13, Issue 4, October – December 2012, Pages 426–436, Elsevier Masson SAS.