ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ (Α' ΦΑΣΗ) ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΘΕΡΜΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

15 Δεκεμβρίου 2001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

15 Δεκεμβρίου 2003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

255.564.393 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ/ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η πλήρης στατική μελέτη του νέου κτιρίου Αεροσταθμού του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία με το γραφείο Δοξιάδη Α.Ε.35% ) με χωρητικότητα 8 εκατομμύρια επιβάτες ανά έτος και 2.800 επιβάτες στην ώρα αιχμής είτε αναχωρήσεων είτε αφίξεων. Ως νέος αεροσταθμός νοείται: α) το κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από τον επιβατικό αεροσταθμό μετά των γραφείων διοίκησης και των κλειστών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 115.000 τ.μ. το οποίο στεγάζεται με μεταλλική στέγη όπου οι κύριοι φορείς της κατασκευάζονται από τριγωνικά πολυεπίπεδα δικτυώματα, ελαφρώς καμπύλης κυκλικής μορφής ανοίγματος L=24,00 m, β) 14 μεταλλικές γέφυρες από την πλευρά αέρα για την επιβίβαση / αποβίβαση των επιβατών προς / από τα αεροσκάφη γ) το κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων δ) τα τεχνικά έργα πρόσβασης (11 γέφυρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 1085 μ. και δύο tunnels συνολικού μήκους 730μ.).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: