ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΜΥΝΤΑΙΟ/ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Κ/Ξ: ALSTHOM-ATLANTIQUE-STEIN INDUSTRIES-ENERGOMACHEXPORT-ZARUBEZHENERGOPROEKT-BΙΟΚΑΤ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

23 Μαϊος 1983

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

25 Οκτωβρίου 1984

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

107.281.344,37€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την πλήρη στατική μελέτη του έργου σε συνεργασία με την εταιρία DENCO A.E. 50% για λογαριασμό της κοινοπραξίας ALSTHOM-ATLANTIQUE - STEIN INDUSTRIES - ENERGOMACHEXPORT - ZARUBEZHENERGOPROEKT – BΙΟΚΑΤ. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από δύο μονάδες ισχύος 300 MW έκαστη. Η καμινάδα ύψους 200 μέτρων (660 πόδια) είναι μία από τις ψηλότερες κατασκευές στην Ελλάδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: