ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΣΟΡΩΝΗΣ/ΡΟΔΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ ΑΤΕ/ΔΕΗ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

16 Μαϊος 1973

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

29 Μαρτίου 1974

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

3.972.563,87 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την οριστική στατική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής του αγωγού υδροληψίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Σορωνής Ρόδου για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: