ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε.

ΕΡΓΟ:

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΑΓΓΕΜΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

8 Ιουνίου 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

4 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

46.000.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το νέο κτιρίου γραφείων της AGEMAR ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., επί των οδών Λ. Κατσώνη, Δοϊράνης και Ταγματάρχη Πλέσσα στην Καλλιθέα Αττικής είναι συνολικού εμβαδού 32.000μ2. και συνθέτεται από οκτώ ορόφους ανωδομή 16.000 μ2 περίπου και τρία υπόγεια 16.000 μ2 και λειτουργικά χωρίζεται σε δύο ενότητες το κτίριο γραφείων και το κτίριο ναυτολογίας. Στις ιδιαιτερότητες του κτιρίου συγκαταλέγονται η αντιμετώπιση των μεγάλων ανωστικών δυνάμεων που παραλαμβάνονται από πασσάλους τριβής καθώς και τα μεγάλα ανοίγματα στον χώρο των αιθουσών που αντιμετωπίστηκαν με προεντεταμένες δοκούς. Πέραν της μελέτης του φέροντος οργανισμού εκπονήθηκε και η μελέτη ορθομαρμάρωσης των όψεων του κτιρίου και εκπονήθηκε και επίβλεψη του φέροντος οργανισμού του έργου. Το κτίριο έχει πιστοποιηθεί βάσει του προτύπου LEED του US Green Building Council και έχει κατασκευαστεί από την ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: