ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣΥΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΗΝ AQABA

ΕΡΓΟ:

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣΥΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

NOTIA AQABA/ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.E. – ΑΤΕΡΜΩΝ A.E.– KZU Gr L.t.d.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

22 Μαϊος 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

13 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την στατική μελέτη εφαρμογής όλων των έργων πολιτικού μηχανικού του περιβάλλοντα χώρου των δύο δεξαμενών αποθήκευσης βενζίνης χωρητικότητας 20.000 m3 έκαστην στις εγκαταστάσεις Πετρελαίου της JPRC στην Νότια Aqaba της Ιορδανίας για λογαριασμό της κοινοπραξίας εταιριών ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.E. – ΑΤΕΡΜΩΝ A.E.– KZU Gr L.t.d. Στα έργα στη που μελετήθηκαν περιλαμβάνονται θεμελιώσεις βάσεων δεξαμενών, οχετοί από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων διαμέτρων, φρεάτια αγωγών, τοίχοι αντιστήριξης και γενικά οι θεμελιώσεις όλων των μεταλλικών σωλήνων και αγωγών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: