ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

18 Σεπτεμβρίου 2000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

8 Απριλίου 2003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

15.288.473 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Δημαρχειακο Συγκρότημα Θεσσαλονίκης αποτελείται από οκτώ (8) στατικά ανεξάρτητα κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα με συνολικό εμβαδόν 51.500 μ2 εκ των οποίων 14.500 μ2 οι 5 υπέργειοι όροφοι και 37.000 μ2 οι 4 ενιαίοι υπόγειοι όροφοι με χρήση σταθμού αυτοκινήτων 851 θέσεων στάθμευσης . Εκτός των κύριων χώρων για διοικητικές χρήσεις κατασκευάστικαν και χώροι συνεδριακού κέντρου αλλά και αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο αριθμός των υπέργειων σταθμών και το ύψος τους ποικίλουν σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Το σύνολο των κτιρίων κατασκευάστικαν άνωθεν των τεσσάρων υπογείων ορόφων στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι υπόγειοι όροφοι καταλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο του οικοπέδου. Επιλέχθηκε κατά την φάση της μελέτης η λύση της αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής με διαφραγματικούς τοίχους από έγχυτο επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα, αντιστηριζόμενους καθ’ ύψος με προεντεταμένα αγκύρια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: