ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΡΓΟ:

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΤΤΙΚΗ/ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

30 Απριλίου 2001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

16 Δεκεμβρίου 2002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

108.493.732 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

108.493.732 €

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Συγκρότημα αποτελείται, όσον αφορά την ανωδομή, από δύο επιμέρους κτίρια (κτίριο Α και κτίριο Β) ενώ τα υπόγεια καταλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν του οικοπέδου εμβαδού 9.057,36 μ2. Το κτίριο Α έχει επτά υπέργειες στάθμες ενώ το Β τέσσερις. Οι υπόγειες στάθμες είναι ενιαίες και επτά. Το κτίριο Α σε κάτοψη αποτελείται από τμήματα σχήματος τραπεζίου σε συνδυασμό με τμήματα σχήματος κυκλικού δακτυλίου ενώ το κτίριο Β σε κάτοψη είναι επίμηκες ορθογώνιο. Το εμβαδόν των υπέργειων ορόφων είναι 22.215 μ2 και των 7 υπόγειων ορόφων του είναι 44.370 μ2 και το γενικό σύνολο 66.585 μ2.Οι υπέργειοι όροφοι στεγάζουν γραφεία και καταστήματα ενώ οι 7 υπόγειοι όροφοι ( με βάθος εκσκαφής 27 μ. και εμβαδόν σκάμματος 6.805 μ2 ) στεγάζουν συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 500 ατόμων, βιβλιοθήκη, εκθεσιακό χώρο, αποθηκευτικό χώρο 3.000 μ2 και παρκινγκ 553 θέσεων στάθμευσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: