ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

4 Οκτωβρίου 2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

5 Ιουλίου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε από το γραφείο μας ο έλεγχος στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του κτιρίου με σύγχρονες μεθόδους (pushover ανάλυση) και εκπονήθηκε η μελέτη Επισκευής –Ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του διατηρητέου κτηρίου του καταστήματος της ΕΤΕ στη Ζάκυνθο. Στο πλαίσιο εκπόνησης του ελέγχου στατικής επάρκειας έγιναν: α) η δομοστατική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, β) οι έλεγχοι και δοκιμές για τη δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά στη ποιότητα των υλικών (σκυροδέματος και οπλισμού) του Φέροντος οργανισμού ( Πυρηνοληψία , Δοκιμές κρουσιμέτρησης , Δοκιμές εξόλκευσης ήλου , Δοκιμές ενανθράκωσης , Υπέρηχοι , Ανίχνευση οπλισμού με μαγνητική μέθοδο, τομές στο φέροντα οργανισμό για την αποκάλυψη του οπλισμών) και γ) pushover ανάλυση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: