ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΥΠΑΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

27 Ιουλίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

11 Ιουνίου 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε από το γραφείο μας ο έλεγχος στατικής επάρκειας και ενίσχυσης τμήματος του κτιρίου ιδιοκτησίας της Εθνικής Ασφαλιστικής (ΑΕΕΓΑ), επί της οδού Υπατίας 5 στην Αθήνα. Πρόκειται για διατηρητέο από οπλισμένο σκυρόδεμα με έτος κατασκευής το 1936. Εκπονήθηκαν έρευνες υλικών και φερόντων στοιχείων και επελέγη ως μέθοδος ενίσχυσης αυτή των μεταλλικών λαμών, οι οποίες κολλήθηκαν στο πέλμα των δοκών με κατάλληλη ρητίνη, λόγω δε της χαμηλής ποιότητας του σκυροδέματος επελέγη και επιπλέον σύνδεση με το σκυρόδεμα μέσω διαμπερών βλήτρων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: