ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΣΤΑΔΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΒΑΡΔΑΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

23 Οκτωβρίου 1969

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

14 Μαϊος 1970

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου καταστημάτων και γραφείων στην Αθήνα οδός Σταδίου 49 με ταυτόχρονη αφαίρεση υποστυλωμάτων για την διεύρυνση των αιθουσών στο ισόγειο του κτιρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: