ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΚΑΖΙ

ΕΡΓΟ:

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΓΚΑΖΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΑΘΗΝΑ ΤΕΓΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

3 Σεπτεμβρίου 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

21 Ιουνίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την πλήρη στατική μελέτη και επίβλεψη της πενταόροφης οικοδομής με δύο υπογειους χώρους στάθμευσης επι της οδού Ευμολπιδών 12 στο Γκάζι σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο της Σοφίας Τσιράκη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: