ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΟΥΚΑΚΙ

ΕΡΓΟ:

ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ PILOTIS

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΚΟΥΚΑΚΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΡΟΓΚΑΚΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

17 Μαϊος 2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

17 Απριλίου 2007

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την πλήρη στατική μελέτη και επίβλεψη της τριόροφης οικοδομής επί pilotis με δύο υπογειους χώρους επι της οδού Γενναίου Κολοκοτρώνη 78 στο Κουκάκι σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο της Σοφίας Τσιράκη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: