ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ IMPORTEX

ΕΡΓΟ:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ IMPORTEX

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

PANTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

23 Ιουλίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

10 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

25.034.781,91 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Πρόκειται για συγκρότημα γραφείων της PANTERRA AE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, που κατασκευάστηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της και περικλείεται από τις οδούς Ευρυδάμαντος, Λαγουμιτζή και Λεωφόρο Συγγρού, Ο.Τ. 47133, στην Αθήνα αποτελούμενο από δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια (Α & Β). Το συνολικό εμβαδόν των κτιρίων είναι 31.436,11 μ2 και συνθέτεται από οκτώ (8) υπέργειες στάθμες και τέσσερις (4) υπόγειες και φυτεμένο δώμα. Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C35/45 και χάλυβα σκυροδέματος Β500c.Για την ανέγερση του κτηριακού συγκροτήματος υιοθετήθηκαν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ως προς την αειφορία της κατασκευής, με στόχο την πιστοποίηση του κτηρίου κατά LEED στο επίπεδο Gold.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: