ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΑΚΑΝΤΙΑΣ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΡΟΔΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

21 Μαρτίου 1984

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

25 Νοεμβρίου 1985

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

2.978.287,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ/ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η στατική μελέτη σε στάδιο προμελέτης και οριστικής όλων των χερσαίων κτιριακών εγκαταστάσεων του εμπορικού λιμένα Ρόδου και του επιβατικού λιμένα Ακάντια Ρόδου. Η μελέτη δεν προχώρησε σε επίπεδο εφαρμογής λόγω έλλειψης πόρων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: