ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΛΙΒΥΗ

ΕΡΓΟ:

ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΣΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΣΟΥΣΑ/ΛΙΒΥΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

22 Απριλίου 1978

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

31 Οκτωβρίου 1979

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

6.560.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την προμελέτη και την οριστική μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Σούσα της Λιβύης για λογαρισμό της κατασκευαστικής εταιρίας Αρχιρόδον Α.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: