ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠ.ΠΟ)/Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΔΑΝΣΜ)

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

11 Ιουνίου 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

12 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

8.368.550,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Πρόκειται για μελέτη αποκατάστασης και στερέωσης των κτιρίων που ανήκουν στο ΥΠΠΟ και στα οποία στεγάστηκε το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ) στην Πλάκα. Τα κτίρια είναι χωροθετημένα στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Άρεως, Ανδριανού, Βρυσσακίου και Κλάδου. Στο αντικείμενο της μελέτης εντάσσονται επίσης και τα δύο κτίρια επί της οδού Κλάδου 5 και Κλάδου 9. Στο συγκρότημα προστέθηκαν και νέες κατασκευές στη θέση προϋφιστάμενων κτιρίων που είχαν κατεδαφιστεί. Ορισμένα από τα κτίρια του συγκροτήματος έχουν κριθεί διατηρητέα. Επίσης διαμοφώθηκε και ο Περιβάλλοντος Χώρου των κτιρίων στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου και στις εσωτερικές αυλές των κτιρίων επί της οδού Κλάδου 5 και Κλάδου 9. Στην μελέτη αντιμετωπίζεται η ένταξη των νέων λειτουργιών στο συγκρότημα, σύμφωνα με την νέα χρήση των κτιρίων για τη στέγαση του μουσείου, και η αποκατάσταση και στερέωση τους. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει και την λειτουργική ενσωμάτωση των μνημείων που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο, όπως ο ναός του Αγ. Θωμά και Αγ. Ελισσαίου, του τμήματος του υστερορωμαϊκού τοίχους, των υπολειμμάτων της οικίας Λογοθέτη. Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρεις φάσεις οι οποίες περιλάμβαναν: Α’ Φάση: Α1. Αποτύπωση κτιρίου επί των οδών Βρυσακίου ΙΙ και Κλάδου Α2. Συμπλήρωση και επικαιροποίηση της αποτύπωσης των κτιρίων Β’Φάση: Υποστηρικτικές μελέτες Β1. Εδαφοτεχνική έρευνα Β2. Μελέτη Δομικών Υλικών Κτιρίων Γ’Φάση: Πρόταση στερέωσης και αποκατάστασης των κτιρίων για εγκατάσταση του ΜΕΛΤ Η συνολική μικτή επιφάνεια των κτιρίων είναι 3.725 m2. Οι χρήσεις των χώρων περιλαμβάνουν αμιγώς εκθεσιακούς χώρους, βοηθητικούς χώρους προσωπικού, αποθηκών, w.c., Η/Μ εγκαταστάσεων, χώρους συγκέντρωσης κοινού (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), μικρό κυλικείο. Η διαμόρφωση του Περ. Χώρου περιλαμβάνει κατασκευές δαπεδοστρώσεων, εξωτερικών κλιμάκων και ραμπών, περίφραξη, φύτευσης, φωτισμού και αποχέτευσης ομβρίων, κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή της ανασκαφής του Αγ. Θωμά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: