ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ''SAMIA RESORT & SPA"

ΕΡΓΟ:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ''SAMIA RESORT & SPA"

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΣΑΜΟΣ/ΠΟΤΟΚΑΚΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

VELOS TOURISM LTD

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

11 Φεβρουαρίου 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

18 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

10.000.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Πρόκειται για νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, αποτελούμενη από πληθώρα από στατικά ανεξάρτητα κτίρια (μονώροφα και διώροφα) συνολικού εμβαδού περίπου 5.000 μ2 , που κατασκευάστηκαν εντός τεσσάρων (4) οικοπέδων Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4, στον Οικισμό Ποτοκάκι, στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Τα κτίρια αυτά διαχωρίζονται ανά ομάδες και κάθε ομάδα περικλείει μία κολυμβητική δεξαμενή με μέγιστες διαστάσεις σε κάτοψη, κυμαινόμενες, από 20 έως 30m. Στις ιδιαιτερότητες του έργου είναι ο μεγάλος αριθμός ξύλινων σκιάστρων σε όλα τα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: