ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΘΗΝΑ/ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

11 Δεκεμβρίου 2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

11 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

6.900.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε από το γραφείο μας η πλήρης στατική μελέτη αναδιαμόρφωσης των υπογείων χώρων του υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου και προσθήκη νέου κτιρίου στο εσωτερικό του. Για την προσθήκη του νέου κτιρίου έγιναν ενισχύσεις των υφιστάμενων στύλων καθώς και της θεμελίωσης τους με ανθρακοϋφάσματα. ‘Οπου απαιτήθηκε ενίσχυση αυτή υλοποιήθηκε χωρίς την αλλοίωση του υφιστάμενου διακόσμου του κτιρίου. Η έδραση της προσθήκη του νέου κτιρίου έγινε επί ειδικών εφεδράνων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο από σεισμικές δράσεις όσο και να απομονώνεται από κραδασμούς. Το σύνολο του νέου φορέα είναι από γυαλί και στηρίζεται με εξαρτήματα σημειακής στήριξης σε μεταλλικό φορέα ο οποίος εδράζεται στο φέροντα οργανισμό του υπάρχοντος κτιρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: