ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ QUEEN ALIA

ΕΡΓΟ:

ΔΕΞΕΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ QUEEN ALIA/ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.E. – ΑΤΕΡΜΩΝ A.E.– KZU Gr L.t.d.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

22 Μαϊος 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

15 Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την στατική μελέτη εφαρμογής όλων των έργων πολιτικού μηχανικού του περιβάλλοντα χώρου των δύο δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου αεροσκαφών χωρητικότητας 8.500 m3 έκαστην στην βάση της JPRC στο Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia της Ιορδανίας για λογαριασμό της κοινοπραξίας εταιριών ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.E. – ΑΤΕΡΜΩΝ A.E.– KZU Gr L.t.d. Στα έργα στη που μελετήθηκαν περιλαμβάνονται θεμελιώσεις βάσεων δεξαμενών, υπόγειες δεξαμενές νερού 1250 m3 ,οχετοί από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων διαμέτρων, φρεάτια αγωγών, τοίχοι αντιστήριξης και γενικά οι θεμελιώσεις όλων των μεταλλικών σωλήνων και αγωγών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: