ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ/ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ\ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

18 Ιουνίου 1970

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

24 Μαϊος 1972

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

64.563,46€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για την εποχή του αφού ήταν η πρώτη προεντεταμένη σιδηροδρομική γέφυρα στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη. Δημοσίευση της γέφυρας αυτής έχει γίνει στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οπλισμένου Σκυροδέματος στη Νέα Υόρκη στις 26 Μαίου – 1 Ιουνίου 1974. Η γέφυρα γεφυρώνει την κοιλάδα του Αχλαδοκάμπου 70,00 m βάθους στο νομό Αργολίδος και έχει συνολικό μήκος 279,50 m και αποτελείται από 10 ανοίγματα των 26,50 m και ένα άνοιγμα 14,50 m. Η διατομή των δοκών της γέφυρας είναι μορφής διπλού Τ συνολικού ύψους 2.45 m . Οι δοκοί εδράζονται στα μεσόβαθρα μέσω εφεδράνων κύλισης που επιτρέπουν οριζόντια μετακίνηση στη διεύθυνση του άξονα της γέφυρας. Τα μεσόβαθρα είναι μορφής λεπτότοιχου κιβωτίου πάχους 0.30 m και διαστάσεων 3.00 m x 2.80 m και κατασκευάστηκαν με ολισθαίνοντα ξυλότυπο. Το ύψος του ψηλότερου βάθρου είναι περίπου 60,00 m και η επίλυσή τους έγινε με μη γραμμική ανάλυση δευτέρας τάξης. Η ανωδομή της γέφυρας κατασκευάστηκε με προωθούμενο μεταλλικό φορείο. Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Παντεχνική Α.Ε. καθώς και η επίβλεψη του έργου λόγω της δυσκολίας που παρουσίαζε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: