ΓΕΦΥΡΑ Γ6 ΓΡΕΒΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΓΕΦΥΡΑ Γ6 ΓΡΕΒΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

13 Δεκεμβρίου 2001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

20 Ιανουαρίου 2005

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

3.199.587,75 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη της γέφυρας Γ6 διπλών κλάδων των οποίων οι άξονες απέχουν μεταξύ τους 21,50μ. περίπου και γεφυρώνουν χαράδρα την οποία διατρέχει ρέμα. Ο αριστερός κλάδος εκτείνεται από την Χ.Θ. 22+363,76 έως την Χ.Θ. 22+521,64 και ο δεξιός κλάδος εκτείνεται από την Χ.Θ. 22+409,32 έως την Χ.Θ. 22+567,44 του άξονα της Εγνατίας Οδού. Το συνολικό εύρος του κάθε κλάδου είναι 14,20μ. Ο αριστερός κλάδος έχει συνολικό μήκος 157,88μ. και ο δεξιός κλάδος έχει μήκος 158,12μ. και αποτελούνται και οι δύο από τέσσερα ανοίγματα των 39,50μ.Τα ύψη των μεσοβάθρων μεταξύ της ερυθράς και του φυσικού εδάφους κυμαίνονται για τον αριστερό κλάδο από 23.25μ. έως 35.85μ. ενώ για τον δεξιό κλάδο κυμαίνονται από 17.29μ. έως 39.10μ. Ο κάθε κλάδος αποτελείται από πέντε προκατασκευασμένες δοκούς, σε κάθε άνοιγμα, τύπου Ι από οπλισμένο σκυρόδεμα B35, σταθερού ύψους 2.20μ. με πάχος κορμού 0.25μ. στα ανοίγματα και 0.75μ. στις στηρίξεις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: