ΤΟΞΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΤΟΞΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΡΚΑΔΙΑ/ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

16 Νοεμβρίου 1960

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

20 Μαρτίου 1961

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

3.738.885,00€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Προμελέτη και η Οριστική μελέτη της τοξωτής γέφυρας Καρύταινας σε συνεργασία με το γραφείο Ζεράρ Ναχνικιάν με ποσοστό συμμετοχής 40%. Η γέφυρα είναι τριών ανοιγμάτων συνολικού μήκους 105.40 m ( 18.00 m το πρώτο άνοιγμα, 75,40 m το τόξο και 12.00 m το τελευταίο άνοιγμα). Το κυρίως άνοιγμα κατασκευάστηκε με τέσσερα προεντεταμένα τοξωτά δοκάρια τα οποία θεμελιώνονται στα πέδιλα των βάθρων και αναρτώνται από το κατάστρωμα μέσω προεντεταμένων ελκυστήρων. Το πρώτο άνοιγμα της γέφυρας και το τρίτο κατασκευάζονται από προεντεταμένη πλάκα πάχους 0.80 m και 0.40 m αντίστοιχα. Η γέφυρα κατασκευάστηκε από την εργοληπτική εταιρεία Σκαπανεύς α.ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: