ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΥΡΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΥΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΗΠΕΙΡΟΣ/ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΥΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

18 Ιουνίου 1959

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

26 Οκτωβρίου 1960

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

2.000.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη της ανακατασκευής γέφυρας ποταμού Τύρια για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Οδών και Οδοστρωμάτων α.ε. σε συνεργασία με το γραφείο Ζεράρ Ναχνικιάν με ποσοστό συμμετοχής 40%. Η μελέτη αφορά την ανακατασκευή της γέφυρας χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Η γέφυρα συνθέτεται από 5 αμφιέρειστα ανοίγματα των 10.40m που μαζί με τις πλάκες συνεχείας δημιουργούν συνολικό μήκος γέφυρας 57 m.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: