ΓΕΦΥΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΓΕΦΥΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΣΕΡΡΕΣ\ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

24 Μαρτίου 1961

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

17 Απριλίου 1963

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

2.545.358,38 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Προμελέτη και η Οριστική Μελέτη της γέφυρας Σιδηροκάστρου επί του ποταμού Στρυμόνα της επαρχιακης οδου Σ.Σ. Σιδηροκαστρου – Ν. Πετριτσιου - Βυρωνειας – Ροδοπολεως σε συνεργασία με το γραφείο Ζεράρ Ναχνικιάν με ποσοστό συμμετοχής 40%. Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 228,80 m εκ των οποίων τα 152,80 m ( 4 ανοίγματα 38,20 m ) βρίσκονται σε ακτίνα κύκλου 290 m και τα υπόλοιπα 76 m ( δύο ανοίγματα 38,20 και 37,80 m αντίστοιχα στην αρχή και στο τέλος του κύκλου) βρίσκονται σε ευθυγραμμία. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από κιβωτοειδή προεντεταμένη δοκό, με κεκλιμένες πλευρές, συνολικού ύψους 2.10 m,η οποία φέρει το κατάστρωμα. Η πλάκα του καταστρώματος έχει πάχος 0.20 m και έχει εγκάρσια προένταση. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 9.00 m εκ των οποίων τα 6.50 m είναι η πάνω πλάκα του καταστρώματος και 1.25 m εκατέρωθεν αυτής πρόβολοι. Οι αμφιέρειστες δοκοί εδράζονται μέσω κινητών εφεδράνων από NEOPRENΕ με σταθερές πλάκες μολύβδου στα μεσόβαθρα και ακρόβαθρα της γέφυρας. Το ύψος των βάθρων είναι περίπου 12.00 m. Η κατασκευή του τεχνικού υλοποιήθηκε απο την εργοληπτική εταιρία ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: