ΓΕΦΥΡΑ FLY OVER

ΕΡΓΟ:

ΓΕΦΥΡΑ FLY OVER

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΤΤΙΚΗ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΜΕΟ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

22 Δεκεμβρίου 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

29 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

5.975.578,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την οριστική μελέτη της γέφυρας Fly Over δύο όμοιων κλάδων από τη Χ.Θ. 0+362.00 έως τη Χ.Θ. 0+710.65 της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου στην περιοχή του Ασπροπύργου στο πλαίσιο της σύμβασης έργου «Ολοκλήρωση – Επικαιροποίηση μελετών, συμπληρωματικές μελέτες για τη μετατροπή της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου [τμήμα: περιοχή Δαφνίου – Α.Κ. με παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας (Π.Ε.Ο.Ε.Θ.)] σε αυτοκινητόδρομο (Α΄ φάση)». Ο δεξιός κλάδος του τεχνικού έχει συνολικό μήκος L = 350.76 μ., ενώ ο αριστερός κλάδος L = 348.04 μ. μετρούμενα από αρμό σε αρμό καταστρώματος. Το συνολικό εύρος κάθε κλάδου είναι 12.675 μ. Η διατομή του φορέα αποτελείται από πλάκα με διάκενα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C35/45, με σταθερό ύψος 1.50 μ..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: