ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

28 Απριλίου 1999

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

22 Μαρτίου 2000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

4.695.525,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας στα πλαίσια της σύμβασης ελέγχου μελετών της Εγνατίας Οδού Α.Ε. διενέργησε τον έλεγχο της οριστικής μελέτης καθώς και των φάσεων κατασκευής της γέφυρας Μεσοβουνίου σε συνεργασία με το γραφείο Γεωργίου Χρήστου και Συνεργάτες Ε.Ε. με ποσοστό 50 για λογαριασμό της αναδόχου Κ/Ξ ''ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ - Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ''. Οι μελετητές του έργου ήταν οι μελετητικές εταιρίες Κανών Μελετητική και DENCO Α.Ε. Η γέφυρα Μεσοβουνίου αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους με συνολικό εύρος κάθε κλάδου 12.95 m . Το συνολικό μήκος του δεξιού κλάδου ανέρχεται σε 257.47 m ( 37.46 + 59.93 + 100.10 + 59.98) και του αριστερού κλάδου σε 260.01 m ( 38.54 + 61.19 + 100.40 + 59.88). Το μέγιστο ύψος μεταξύ ερυθράς και φυσικού εδάφους είναι 40.00 m. Ο κάθε κλάδος αποτελείται από συνεχή προεντεταμένο φορέα τεσσάρων ανοιγμάτων κιβωτοειδούς διατομής με μεταβλητό ύψος στο κεντρικό άνοιγμα που κυμαίνεται από 5.80 έως 3.40 m. Η κατασκευή της γέφυρας , εκτός του πρώτου ανοίγματος, έγινε με τη μέθοδο της προβολοδόμησης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: