ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

ΕΡΓΟ:

ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΤΤΙΚΗ/ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

6 Ιουνίου 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

27 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

3.966.697,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την προμελέτη και την οριστική μελέτη της Κοιλαδογέφυρας από Χ.Θ. 14+528,00 έως Χ.Θ. 14+654,00 της νέας χάραξης της αρτηρίας στα πλαίσια μελέτης του έργου « Ολοκλήρωσης της μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής Οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)». Το συνολικό μήκος της γέφυρας – μετρούμενο στους άξονες των ακροβάθρων – είναι 126,00m. H γέφυρα έχει τέσσερα ανοίγματα 28,00m, 35,00m, 35,00m και 28,00m. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος της γέφυρας είναι 14,50m. Ο φορέας της γέφυρας θα κατασκευασθεί από επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα ενώ τα βάθρα, τα ακρόβαθρα και η θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η διατομή του φορέα αποτελεί μονοκυψελικό κιβώτιο με συνολικό πλάτος της άνω πλάκας 13,80m, ενώ οι πρόβολοι έχουν μήκος 2,90m με πάχος 25cm στο άκρο και 50cm στη στήριξη. Τα βάθρα έχουν διατομή κιβωτίου και θεμελιώνονται μέσω κεφαλοδέσμου σε εσχάρα φρεατοπασσάλων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: