ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ Γ5 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ Γ5 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΧΑΙΑ/ΠΑΤΡΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

11 Φεβρουαρίου 1998

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

17 Ιανουαρίου 2001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

11.305.698,78 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη της κοιλαδογέφυρας Γ5 (διπλών κλάδων) από Χ.Θ.3+091,41 έως Χ.Θ.3+472,42 συνολικού μήκους 387 m και αποτελείται από ένα πρώτο άνοιγμα 30 m, επτά ίσα ανοίγματα των 45 m,. και ένα τελευταίο άνοιγμα 36 m. Το συνολικό εύρος του φορέα είναι 14.70 m.. Γεφυρώνει κοιλάδα και βρίσκεται στο τμήμα Κ1-Κ4 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ της ευρείας παράκαμψης Πατρών. Ο φορέας είναι κιβωτοειδούς διατομής ( μονοκύψελο κιβώτιο ) με συνολικό ύψος 2.80 m, τα δε βάθρα αποτελούνται από δύο κυκλικούς στύλους διαμέτρου 2.00 m ο καθένας. Τα έξι μεσαία βάθρα συνδέονται μονολιθικά με τον φορέα ( πλαισιωτή κατασκευή ) στα δε ακραία υπάρχουν εφέδρανα κύλισης όπως και στα ακρόβαθρα. Τα ύψη των βάθρων κυμαίνονται από 14 m έως 45 m το ψηλότερο. Το διαστρωνόμενο κάθε φορά τμήμα του φορέα είναι συνολικού μήκους 45 m ( όση και η απόσταση από βάθρο σε βάθρο ), αλλά έχει μια μετάθεση 9 m ως προς τα βάθρα , έτσι ώστε τμήμα 9 m του φορέα να βρίσκεται εν προβόλω.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: