ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ Γ9 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ Γ9 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΧΑΙΑ/ΠΑΤΡΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

11 Φεβρουαρίου 1998

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

17 Ιανουαρίου 2001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

11.837.797,50 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη της κοιλαδογέφυρας Γ9 (διπλών κλάδων). Ο δεξιός κλάδος έχει χωριστεί σε δύο στατικά ανεξάρτητες γέφυρες, την Γ9δ1 από 4+878.62 έως Χ.Θ. 5+124.62 και την Γ9δ2 από 5+217.62 έως Χ.Θ. 5+334.62 οι οποίες έχουν συνολικό μήκος 246 m και 117 m αντίστοιχα η κάθε μία και γεφυρώνουν κοιλάδα . Ο αριστερός κλάδος από Χ.Θ.4+914,30 έως Χ.Θ.5+325,30 έχει συνολικό μήκος 411 m. Οι γέφυρες βρίσκονται στο τμήμα Κ1-Κ4 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ της ευρείας παράκαμψης Πατρών. Η Γ9δ1 αποτελείται από 6 συνολικά ανοίγματα, τρία των 45 m και τρία των 36 m , ενώ η Γ9δ2 αποτελείται από 3 συνολικά ανοίγματα , ένα των 45 m και δύο των 36 m και ο αριστερός κλάδος αποτελείται από 10 ανοίγματα όπου τα πέντε από αυτά είναι των 36 m, ενώ τα υπόλοιπα είναι των 45 m. Ο φορέας είναι κιβωτοειδούς διατομής ( μονοκύψελο κιβώτιο ) με συνολικό ύψος 2.80 m, τα δε βάθρα αποτελούνται από δύο κυκλικούς στύλους διαμέτρου 2.00 m ο καθένας. Τέλος τα ύψη των βάθρων κυμαίνονται από 10 έως 19 μέτρα το ψηλότερο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: