ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ/ΤΕΜΠΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩ-ΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

8 Ιανουαρίου 1959

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

23 Ιουνίου 1959

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

222.000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη και η επίβλεψη της πεζογέφυρας Τεμπών για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Οδών και Οδοστρωμάτων α.ε. σε συνεργασία με το γραφείο Ζεράρ Ναχνικιάν με ποσοστό συμμετοχής 40%. Πρόκειται για μία μικρή μεταλλική κρεμαστή πεζογέφυρα η οποία γεφυρώνει τον ποταμό Πηνειό με διπλή συμβολική σημασία τόσο για την περιοχή όσο και για το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας μας ως η πρώτη κρεμαστή γέφυρα στην χώρα μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: