ΤΟΞΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥΜΠΡΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΤΟΞΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥΜΠΡΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΦΩΚΙΔΑ/ΔΕΛΦΟΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

19 Απριλίου 1971

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

14 Ιανουαρίου 1972

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

4.089.404,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη της τοξωτής γέφυρας Τούμπρης στους Δελφούς για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Σκαπανεύς α.ε. μετα απο δημόσιο διαγωνισμό μελετών. Η γέφυρα είναι τριών ανοιγμάτων συνολικού μήκους 100.00 m ( 25.00 m το πρώτο άνοιγμα, 50,00 m το τόξο και 25.00 m το τελευταίο άνοιγμα) και γεφυρώνει την χαράδρα της Τούμπρης στους Δελφούς. Το κυρίως άνοιγμα κατασκευάστηκε με τέσσερα προεντεταμένα τοξωτά δοκάρια τα οποία θεμελιώνονται στα πέδιλα των βάθρων και αναρτώνται από το κατάστρωμα μέσω προεντεταμένων ελκυστήρων. Το πρώτο άνοιγμα της γέφυρας και το τρίτο κατασκευάζονται από προεντεταμένη πλάκα πάχους 0.80 m ενώ το μεσαίο έχει κατασκευαστεί με πλάκα πάχους 0.50 m . Τα βάθρα αποτελούνται από δίστηλα πλαίσια με μέγιστο ύψος περίπου 25.00 m. Η γέφυρα κατασκευάστηκε από την εργοληπτική εταιρεία Σκαπανεύς α.ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: