ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΕΥΧΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

15 Δεκεμβρίου 2001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

15 Δεκεμβρίου 2003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

5.729.972,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την οριστική μελέτη των tunnels ανεφοδιασμού ( Βόρειο και Νότιο ) του Νέου Κτιρίου Αεροσταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Το Βόρειο tunnel είναι συνολικού μήκους 250μ, έχει μορφή σε τομή ανεστραμμένου Π ενώ από την Χ.Θ. 0+208,51 έως το τέλος του κατασκευάζεται με κλειστή διατομή σχήματος ορθογωνίου και καταλήγει στο τμήμα 1 του νέου κτιρίου του αεροσταθμού, ενώ το Νότιο tunnel είναι συνολικού μήκους 310μ, έχει κλειστή διατομή σχήματος ορθογωνίου μέχρι την Χ.Θ. 0+854,59 και έως το τέλος του έχει μορφή σε τομή ανεστραμμένου Π και καταλήγει στο τμήμα 3 του νέου κτιρίου του αεροσταθμού. Και τα δύο tunnels ενώνουν τους υπόγειου χώρους του κτιρίου με την περιοχή της πόλης και χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του. Τα τμήματα των tunnels με την ανοικτή διατομή φέρουν στην στέψη τους δοκούς 80x80 ανά 5.00 μ. ως αντιρίδες λόγω του μεγάλου ύψους των πλευρικών τους τοιχωμάτων. Τα κλειστά τμήματα έχουν ελεύθερο άνοιγμα 8.00 μ. και σταθερό ύψος από 4.50μ. έως 5.50 μ. περίπου από την ερυθρά της οδού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: