Βιογραφικό - Εταίροι

ΧΡΟΝΕΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ

Διπλ. Πολ. Μηχ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Η Μαριλίζα Χρονέα γεννήθηκε στις 18-01-1973 και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1997 έγινε μόνιμος συνεργάτης της εταιρίας ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε. και το 2007 ετερόρρυθμος εταίρος της με νέα επωνυμία ΠΑΓΩΝΗΣ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε. ∆ιαθέτει μελετητικό πτυχίο Γ' τάξης στη κατηγορία (08 Στατικές Μελέτες) και Α τάξης στην κατηγορία (21 Γεωτεχνικές Μελέτες) ενταγμένα αντίστοιχα στα εταιρικά πτυχία Ε τάξης και Α τάξης της εταιρίας.


Ως μέλος και εταίρος του γραφείου μας έχει εκπονήσει σημαντικές και πολύπλοκες στατικές μελέτες διαθέτοντας εμπειρία και ιδιαίτερες γνώσεις στο αντικείμενο της ειδικότητας του. Τα 25 συναπτά έτη που ασχολείται με στατικές μελέτες έχει ειδικευτεί στην μελέτη γεφυρών (οδικών, σιδηροδρομικών, υψηλών γεφυρών κλπ), καθώς και σε στατικές μελέτες μεγάλων κτιριακών έργων (Νοσοκομεία, ∆ιοικητικά κτίρια, Πανεπιστήμια, Αεροδρόμια, Ξενοδοχεία, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Βιομηχανικά κτίρια κλπ.). Είναι μέλος του ΤΕΕ, Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τμήματος Αντισεισμικής Μελέτης, Επιστημονικής Εταιρίας Ερευνών Σκυροδέματος.


Τα τελευταία είκοσι χρόνια συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του στατικού πακέτου ΝΕΧΤ σε συνεργασία με τον άλλο εταίρο της εταιρείας μας τον κ. Πολυχρονόπουλο. Το πρόγραμμα NEXT κατέχει μια αξιοζήλευτη θέση μεταξύ των προγραμμάτων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά με αυξανόμενη απήχηση στον μελετητικό κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται συνεχώς με προσανατολισμό στη στατική και δυναμική ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και φέρουσα τοιχοποιία.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα έργα στα οποία εκπόνησε μέρος των στατικών μελετών τους: