Βιογραφικό - Εταίροι

ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διπλ. Πολ. Μηχ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ιωάννης Παγώνης γεννήθηκε στην Αθήνα 14-08-1967 και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Από το 1993 έγινε μόνιμος συνεργάτης της εταιρίας ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε. και το 2007 ομόρρυθμος εταίρος της με νέα επωνυμία ΠΑΓΩΝΗΣ -ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε. ∆ιαθέτει μελετητικό πτυχίο Γ' τάξης στη κατηγορία (08 Στατικές Μελέτες) και Α τάξης στην κατηγορία (10 Συγκοινωνιακές Μελέτες)  ενταγμένα αντίστοιχα στα εταιρικά πτυχία Ε τάξης και Α τάξης της εταιρίας.
Ως μέλος και εταίρος του γραφείου μας έχει εκπονήσει σημαντικές και πολύπλοκες στατικές μελέτες διαθέτοντας εμπειρία και ιδιαίτερες γνώσεις στο αντικείμενο της ειδικότητας του. Τα 29 συναπτά έτη που ασχολείται με
στατικές μελέτες έχει ειδικευτεί στην μελέτη γεφυρών (οδικών, σιδηροδρομικών, υψηλών γεφυρών κλπ), καθώς και σε στατικές μελέτες μεγάλων κτιριακών έργων (Νοσοκομεία, ∆ιοικητικά κτίρια, Πανεπιστήμια, Αεροδρόμια, Ξενοδοχεία, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Βιομηχανικά κτίρια κλπ.). Είναι μέλος του ΤΕΕ, Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος,
Τμήματος Αντισεισμικής Μελέτης, Επιστημονικής Εταιρίας Ερευνών Σκυροδέματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα έργα στα οποία εκπόνησε μέρος των στατικών μελετών τους: