ΜΕΛΕΤΗ «DATA CENTRE» ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ιανουάριος, 2023


Υπογράφηκε η σύμβαση με την κατασκευαστική εταιρία ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. για την εκπόνηση της στατικής μελέτης του «Athens 4 Data Centre – ATH4» στη θέση ΒΙΟΠΑ Κορωπίου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι αφενός η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων και μοντέλου ΒΙΜ και αφετέρου η παρακολούθηση του έργου μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιριακού κελύφους.