Τελευταία Νέα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νοέμβριος, 2023 Στο πλαίσιο ανανέωσης του μελετητικού δυναμικού του γραφείου μας αναζητούμε πολιτικούς μηχανικούς για να στελεχώσουν 3 με 4 θέσεις μόνιμων συνεργατών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν πτυχίο πολιτικού μηχανικού και να έχουν όρεξη για μάθηση αλλά και δουλειά. Προφανώς ο βαθμός του πτυχίου, η καλή γνώση προγραμμάτων αλλά και η εμπειρία στο αντικείμενο των στατικών μελετών θα συνεκτιμηθούν. Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει αρχικά στέλνοντας ένα βιογραφικό στο e...
ΜΕΛΕΤΗ «DATA CENTRE» ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΜΕΛΕΤΗ «DATA CENTRE» ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ιανουάριος, 2023 Υπογράφηκε η σύμβαση με την κατασκευαστική εταιρία ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. για την εκπόνηση της στατικής μελέτης του «Athens 4 Data Centre – ATH4» στη θέση ΒΙΟΠΑ Κορωπίου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι αφενός η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων και μοντέλου ΒΙΜ και αφετέρου η παρακολούθηση του έργου μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιριακού κελύφους.
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ιούνιος, 2023 Μετά την εκπόνηση της στατικής μελέτης από τον Ανάδοχο Μελετητή Αντώνιο Τακάση εκπονούμε για λογαριασμό του τον τελικό έλεγχο των διατομών του νέου Κτιριακού Συγκροτήματος Σχολής Καλών Τεχνών στην Φλώρινα. Το κτίριο χωροθετείται κεντρικά στο διακεκριμένο τμήμα του ΟΤ2 της έκτασης του Πάρκου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, νοτίως του κτιρίου βρίσκεται το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.