Τελευταία Νέα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ,7 ΟΡΟΦΟΥΣ, 4 ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ,7 ΟΡΟΦΟΥΣ, 4 ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

Σεπτέμβριος, 2021 Μετάτην εκπόνηση της στατικής μελέτης ολοκληρώνεται και η επίβλεψη του κτιρίουγραφείων στην Λεωφόρο Συγγρού για λογαριασμό των εταιρίων Dimand και Prodea σε συνεργασία με τα αρχιτεκτονικά γραφεία Bennetts Associates καιDivercity Architects .
ΜΕΛΕΤΗ «ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ

Ιούλιος, 2021 Υπογράφηκε η σύμβαση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την εκπόνηση της στατικής μελέτης του «Γηπέδου Ζωής». Πρόκειται περί ενός σύγχρονου κέντρου όπου παιδιά και νέοι ηλικίας από 6 έως 18 ετών θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον αθλητισμό, δεχόμενοι παράλληλα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ερεθίσματα τα οποία θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ανακαλύπτοντας παράλληλα την κλίση και τις δεξιότητές τους. Η κατασκευή του νέου κέντρου θα γίνει σε οικόπεδο στο ...
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

Μάρτιος, 2021 Εκπονείταιη στατική μελέτη του συγκροτήματος κτιρίων κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείου,συνεδριακών χώρων, spa – χώρου γυμναστηρίου, υπόγειου parking, αποθηκών καιβοηθητικών χώρων συνολικής επιφάνειας περίπου 20.000 τμ στα Χανιά Κρήτης γιαλογαριασμό της εταιρίας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»