ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ιούνιος, 2023

Μετά την εκπόνηση της στατικής μελέτης από τον Ανάδοχο Μελετητή Αντώνιο Τακάση εκπονούμε για λογαριασμό του τον τελικό έλεγχο των διατομών του νέου Κτιριακού Συγκροτήματος Σχολής Καλών Τεχνών στην Φλώρινα. Το κτίριο χωροθετείται κεντρικά στο διακεκριμένο τμήμα του ΟΤ2 της έκτασης του Πάρκου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, νοτίως του κτιρίου βρίσκεται το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.